در مجموعه معانی باتاب، مفاهیمی جون مشاوره به چشم می خورد و گروه باتاب با پیشینه تخصصی در زمینه روابط عمومی،  متشکل از متخصصان این حوزه؛ با هدف ارائه خدمات روابط عمومی به درخواست کنندگان این خدمات اعم از برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس و نمایشگاه ها، تشریفات و پوشش رسانه ای تاسیس شده است.

این گروه با به کارگیری تیم متخصص و دانش آموخته در این زمینه و نیز با بهره مندی از توانمندیهای ارتباطاتی از یک سو و دسترسی به استادان متخصص در این حوزه علمی، قادر است تا اجلاسهای بزرگ و کنفرانسهای خبری گسترده ای را برگزار کند و این خدمات را به سازمانها و نهادهای مختلف ارائه، برنامه ریزی، مدیریت و حمایت کند.

گروه باتاب شعار نظامهای ارزشی ( احترام، مسئول و پاسخگو، متفاوت و متمایز، نشر و ارتقاء دانش ، شکرگزار و قدردان و کار گروهی ) را سرلوحه فعالیت خود می داند و امیدوار است با یاری پروردگار و حمایت یاریگران پیروز این عرصه باشد.

بدیهی است فعالیتهای این سایت، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران است.